Categorie: Quotes

 Everybody worships. The only choice is what we worship. Some people kneel to money, some to power, some to intellect. Some do everything to pursue an idea. And you become what you worship.

– Uit de serie Messiah (Netflix)

Oh echt?

Oh echt?

De volgende passage las ik in het boek Sapiens. Het triggerde mij in elk geval enorm, los van wat ik er als Bart van vind.

Wij kunnen makkelijk accepteren dan de verdeling van mensen in hooggeplaatsten en gewone mensen een verzinsel is. Maar het idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn is ook een mythe. Volgens de wetenschappelijke discipline die we biologie noemen zijn mensen niet ‘geschapen’, maar geëvolueerd. En ze zijn absoluut niet geëvolueerd als gelijken. Het idee van gelijkheid is onlosmakelijk verbonden met het idee van de schepping. De Amerikanen hebben het gelijkheidsidee ontleend aan het christendom. Dit stelt dat iedereen een door God geschapen ziel heeft en dat alle zielen gelijk zijn voor God. Maar als we niet geloven in de christelijke mythen over God, de schepping en zielen, wat houdt het dan in dat alle mensen ‘gelijk’ zijn? Evolutie is gebaseerd op verschillen, niet op gelijkheid. De sterkte overwint en overleeft. Iedereen heeft een genetische code die ietwat verschilt van die van anderen en iedereen wordt van geboorte af aan blootgesteld aan verschillende omgevingsfactoren. Dat leidt tot de ontwikkeling van verschillende kwaliteiten die verschillende overlevingskansen met zich meebrengen. ‘Gelijk geschapen’ moet dus vertaald worden in ‘verschillend geëvolueerd’. Evenmin bestaat in de biologie zoiets als rechten. Er zijn alleen organen, vermogens en eigenschappen. Vogels vliegen niet omdat ze recht hebben om te vliegen, maar omdat ze vleugels hebben. Het gaat dus om eigenschappen. Wat zijn dan de eigenschappen die in de mens zij geëvolueerd? ‘Leven’ allicht. Maar ‘vrijheid’? Er bestaat helemaal niet zoiets in de biologie. Net als gelijkheid, rechten en naamloze vennootschappen. Vrijheid is door mensen uitgevonden en bestaat alleen in hun verbeelding. Vanuit biologisch perspectief is het betekenisloos om te zeggen dat mensen in democratische samenlevingen vrij zijn en in dictatoriale samengingen onvrij. En wat te denken van ‘geluk’? De meeste biologische studies bevestigen alleen maar het bestaan van genot of welbehagen. Pleitbezorgers van gelijkheid en mensenrechten zullen waarschijnlijk verontwaardigd reageren op deze manier van redeneren en iets zeggen als ‘we weten heus wel dat mensen in biologisch opzicht anders zijn van elkaar’. Maar als we geloven dat we allemaal gelijk zijn, dan kunnen we tenminste een stabiele, welvarende samenleving opbouwen. Het gaat dus om imaginaire ordes. Ze zijn niet kwaadaardig of vals, maar de enige manier waarop grote aantallen mensen effectief kunnen samenwerken en samenleven.”

When I tell you what is going to happen, it isn’t going to happen

– geweldige quote uit de laatste Avengers film. Ik hou van quotes die je aan het denken zetten en waarbij je uiteindelijk concludeert: het klopt!

Quote van Phil Knight – Nike

Quote van Phil Knight – Nike

Tijdens mijn reis naar Zuid-Amerika in de zomer van 2017 heb ik het boek Shoe Dog gelezen, de autobiografie van de oprichter van Nike, Phil Knight. Deze aardige quote heb ik destijds genoteerd, om later nog eens terug te lezen:

Het zou aardig zijn als ik mensen kon helpen de gebruikelijke tegenslagen te overwinnen. Ik zou hen willen vertellen dat ze even halt moeten houden, lang en diep na moeten denken over hoe ze de komende veertig jaar wensen door te brengen en met wie. Ik zou mannen en vrouwen die halverwege de twintig willen zeggen niet nu al tevreden te zijn met een baan of beroep of zelfs carrière. Zoek een roeping. Zelfs als je niet weet wat dat betekent, zoek die. Als je een roeping volgt is vermoeidheid beter te verdragen , teleurstellingen zullen brandstof zijn, de euforie zal zijn zoal je die nog nooit hebt meegemaakt (Phil Knight, Nike).

Eenvoud…

Eenvoud…

Het is wat het is…

een uitdrukking die ik meer dan eens per week gebruik. Lekker nuchter, hoezo moet je je druk maken over dingen of iets wat is gebeurd. De situatie is nu eenmaal wat hij is en dan is het mijn inziens het beste om daarmee te dealen en het beste van te maken. Nietwaar?

Thuis

Thuis

Alsof je een plek bereikt. Om je heen kijkt en weet dat je thuis bent.   Een weiland, vergeten langs duinen en bosrand, iemand buigt zich tussen jou en een feest – op zoek naar de wijn, een gezicht wordt zijn eerste woorden, wat geschreven werd voor jou door een nooit gevoelde hand.   Alsof je dit al kende voor je het zag. Er geweest was voor je er zou komen.

– Kees Spiering