De twaalfde planeet: Niburu

Op het terras op een regenachtige donderdagavond werd er gesproken over een zogenaamde 12e planeet in de Melkweg. Een planeet die een ovale omloop heeft en eens in de 3600 jaar ons zonnestelsel zou binnendringen. Het opzoeken van deze planeet via verschillende zoekmachines levert interessante resultaten op. De grote vraag hierbij is natuurlijk of het hier om een (internet) hoax gaat, of dat er een kern van waarheid in het verhaal zit. 

Nibiru of Niburu is de planeet die in de babylonische mythologie geassocieerd wordt met de godheid Marduk. De naam komt uit het Akkadisch en betekent “doorwaadbare plaats” of “plaats van overgang”. In de meeste babylonische teksten wordt Nibiru geïdentificeerd als de planeet Jupiter, in tablet 5 van de Enûma Elish bestaat er mogelijk een associatie met de poolster, in die tijd waarschijnlijk Thuban of Kocab. De schrijvers Zecharia Sitchin en Burak Eldem refereren Nibiru aan een 10e planeet, maar deze claim wordt niet serieus genomen door vooraanstaande archeologen en astronomen. (bron: http://niburu.punt.nl/).

Niburu als planeet

Volgens de schrijvers Zecharia Sitchin en Burak Eldem refereert Nibiru in Sumerische teksten aan een planeet, die eens in de 3.600 jaar ons zonnestelsel binnendringt. De planeet zou een baan volgen tussen Jupiter en Mars door, alvorens hij aan zijn weg terug begint, de onbekende ruimte in. Aanhangers van Sitchin en Eldems theorie zijn bang dat een passage van Nibiru voor aardbevingen, vloedgolven, voedseltekorten, ziekten, meteorietinslagen of vulkanische uitbarstingen zal zorgen, aangezien de Sumerische teksten van een soortgelijke gebeurtenis spreken, zo’n 11.000 jaar voor Christus. In de Bijbel staat deze gebeurtenis bekend als de zondvloed (beter bekend binnen Genesis – eerste boek van de Bijbel – als de Ark van Noah).
Niburu heeft een relatie met het zogenaamde Sumerië. Sumer of Sumerië (ook Soemer respectievelijk Soemerië of Shumer, Egyptisch Sangar, Bijbels Shinar of Sinear) is de oude – oorspronkelijk door de Akkadiërs gegeven – naam van een rijk, een cultuur, een landstreek en een (antieke) beschaving gelokaliseerd in het zuidelijk deel van Mesopotamië (hedendaags Zuid-Oost Irak), waar de rivieren Eufraat en Tigris uitmonden in de Perzische Golf. De inwoners werden Sumeriërs of Soemeriërs genoemd. De Sumeriërs zelf noemden hun land ki-en-gir (het land van de beschaafde heersers). Sumer wordt beschouwd als de eerste samenleving ter wereld waar alle kenmerken van een ‘beschaving’ aanwezig waren
Het Sumerische volk vergaarde – volgens Sitchins en Eldems interpretatie van Sumerische kleitabletten – al hun kennis via een bezoek van de planeet Nibiru, en meer bepaald de Anunnaki, het volk dat de planeet bewoonde. Naar verluidt voorspelden de Sumeriërs een terugkomst van de planeet Nibiru in het jaar 2003. Toen er in dat jaar niets gebeurde werd de voorspelling door de Nibiru-adepten verschoven naar 2012, hetzelfde jaar waarop de Vijfde Grote Cyclus van de Mayakalender eindigt. Dit zou een radicale verandering meebrengen voor het leven op aarde. En dit zou allemaal gebeuren binnen een tijdsspanne van 5 jaar beginnende in 2008. De beschrijvingen van de planeet Nibiru komen in vele geschriften van de Mesopotamische volkeren terug, telkens onder een andere naam, bijvoorbeeld Marduk. De planeet wordt door Sitchin en Eldem gelijkgesteld aan Planeet X. (bron: Wikipedia).

Annunaki

De planeet Niburu zou een baan hebben om onze zon met een geschatte periode van 3.600 jaar. Omdat Planeet X (zoals Nibiru of Niburu ook wel wordt genoemd) omschreven wordt als een planeet ter groote van Jupiter, zijn veel mensen die in het verhaal geloven angstig dat de passage van Planeet X catastrofale gevolgen met zich mee gaat brengen. Oude volkeren, zoals de Mesopotamiërs en de Sumeriërs, omschreven Niburu als de twaalfde planeet in ons zonnestelsel. Ook zagen ze Niburu als ‘de plaats waar de goden verblijven’. Andere termen voor de Niburianen zijn: Annunaki (‘zij die kwamen van de hemel naar de aarde’), Nephilim (‘Zij die naar beneden kwamen van de hemel naar de aarde’), Elohim (meervoud voor ‘God’) of Mardukianen (Babylonische term voor de inwoners van Marduk). In het oude testament worden deze ‘hemelse’ bezoekers ook wel ‘Anakim’ genoemd.
De Sumerërs zagen de buitenaardse bezoekers, de Annunaki, aan voor Goden. Sommige mensen geloven dat de Annunaki weer terug zullen komen op aarde. De Annunaki zouden de wereld zo’n 40.000 jaar geleden hebben aangedaan om goud te delven. Dat goud hadden ze nodig om hun eigen planeet Nibiru te beschermen tegen hun zon, die op imploderen stond. Hierdoor nam de straling op de planeet Nibiru toe, alleen een gouden schild zou de Annunaki kunnen beschermen. Uiteindelijk is de zon van Nibiru uitgedoofd, zo vertelt het verhaal. Of de Annunaki dit hebben overleefd, is niet duidelijk. Astronomen hebben de planeet (nog) niet ontdekt. Mensen die in het verhaal van Nibiru en de Annunaki geloven, menen dat een deel van de Annunaki en hun afstammelingen zich nog op aarde bevinden.
De planeet Niburu zou een baan hebben om onze zon met een geschatte periode van 3.600 jaar. Omdat Planeet X (zoals Nibiru of Niburu ook wel wordt genoemd) omschreven wordt als een planeet ter groote van Jupiter, zijn veel mensen die in het verhaal geloven angstig dat de passage van Planeet X catastrofale gevolgen met zich mee gaat brengen. Oude volkeren, zoals de Mesopotamiërs en de Sumeriërs, omschreven Niburu als de twaalfde planeet in ons zonnestelsel. Ook zagen ze Niburu als ‘de plaats waar de goden verblijven’. Andere termen voor de Niburianen zijn: Annunaki (‘zij die kwamen van de hemel naar de aarde’), Nephilim (‘Zij die naar beneden kwamen van de hemel naar de aarde’), Elohim (meervoud voor ‘God’) of Mardukianen (Babylonische term voor de inwoners van Marduk). In het oude testament worden deze ‘hemelse’ bezoekers ook wel ‘Anakim’ genoemd.

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. co meijer schreef:

    In mijn boek ‘Geloof in een duurzame wereld (ISBN) beschrijf ik de 12e planeet en het ontstaan van de eerste mens(en) dmv genetische manipulatie in laboratoria van de buitenaardse bewoners de Annunaki van de planeet Marduk,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *