Maya ruïnes van Palenque in Mexico

Palenque in Mexico

Tijdens onze rondreis door Mexico en Guatemala in 2012 hebben we een bezoek gebracht aan de oude Mayastad van Palenque. Na eerder diverse Maya-steden te hebben bezocht, was de sfeer en beleving in Palenque uniek te noemen. In Palenque zie je hoe veelzijdig en groot het oude Maya-rijk was. Met bijzondere gebouwen en stille bossen met watervallen en beekjes werd het een onvergetelijk bezoek.

Palenque is een archeologische vindplaats van de Maya-beschaving in de gemeente Chaipas in Mexico, ongeveer 130 kilometer ten zuiden van Playa del Carmen. In vergelijking met bijvoorbeeld Tikal (Guatemala) is het een vindplaats van middelmatige grootte. De vonden in de vorm van architectuur, beeldhouwwerk en stucreliëf die zijn gedaan in Palenque zijn echter van grote waarde.

De oorspronkelijke naam van Palenque is ‘Lakam Ha’. Dit betekent ‘Groot water’ en refereert naar de bronnen, rivieren en beekjes die er ontspringen. Ongeveer 2,5 km2 van Palenque is momenteel opgegraven. Archeologen verwachten dat dit slechts een fractie is van de totale oppervlakte en omvang van Palenque, dat waarschijnlijk tot diep in het oerwoud strekt. Geschat wordt dat de stad ongeveer 100 voor Christus is gesticht, tijdens de zogenaamde Formatieve Periode oftewel Pre-Klassieke periode, waarin de eerste beschaving opkwamen (2500 voor tot ongeveer 300 na Christus). Tijdens de Vroege Klassieke Periode (200 tot 600 na Christus) groeide Palenque sterk en werd het dorp een echte stad. In de Late Klassieke Periode (600 tot 900 na Christus) werd het de hoofdstad van de regio B’akaal, liggend in ze zones tussen de huidige deelstaten Tabasco en Chiapas. De regio B’akaal was in die tijd een belangrijk centrum van de Maya-beschaving en ging meerdere malen verbonden aan met de andere grote stad Tikal in Guatemala. Samen streden ze tegen de expansiedrift van Calakmul, liggend in de deelstaat Yucatan.

Dit vind je misschien ook leuk...